Seminarieprogram 2015

Med fokus på framtiden

Fredag 8 maj, kl. 13.00 – 15.00.

”Alla seminarier är kostnadsfria och kräver ingen föranmälan” 

 

Seminarie 1Affärslandskapet 2020

Vi befinner i en bransch som utvecklats starkt under det senaste decenniet. Efterfrågan på branschens kapacitet och kompetens är för närvarande rekordstor. Men många faror lurar runt hörnet. Branschen är mitt uppe i en väldigt stor generationsväxling. Räcker utbildningsresurserna till och har utbildningen rätt fokus? Hur påverkas branschen av att vi får en ökad internationell närvaro?
Med anledning av detta har ME tillsammans med Kairos Future arbetat fram en rapport, ”Affärslandskapet 2020”, som vi ska presentera och debattera med ledande företrädare för branschen.

I seminariet deltar bla.
Erik Hemgren, Kairos Future
Nilla Persson, Kairos Future
Paul Nilsson, Trollenäs Schakt
Hampe Mobärg, ME

 

Seminarie 2 – Utbildning för framtiden

Utbildningsfrågorna är centrala för branschen. De senaste åren har svensk skolverksamhet varit hårt kritiserad och debatterad både på lokalt och centralt plan. Vi har fått en ny Gymnasiereform, GY11. De yrkesförberedande gymnasielinjerna har tappat rejält med elever. Hur kommer tillgången utbildade medarbetare se ut under de kommande åren?
ME har också startat maskinförar utbildning i samarbete med enskilda kommuner och planerar utveckla den formen av samarbete på flera ställen runt om i Sverige.
Seminariet kommer inledas av ME Skolans VD, Tomas Lindberg.
Det kommer att föras en paneldiskussion med branschföreträdare, rektor för Gymnasieskolan, utbildningspolitiker och seminariets publik.

I seminariet delta bla.
Thomas Lindberg, ME-skolan
Kristina Petersson, Sjöbo Kommun
Jonas Blomgren, Schakt & Transport

 

Seminarie 3 – Klimatet ställer krav på framtidens VA

Vi möts dagligen av brister i våra VA-system. Idag rapporteras ett större VA-avbrott per vecka i Sverige där tusentals personer påverkas direkt. Samtidigt drabbas Sverige allt tydligare av klimatförändring som innebär stora regnmängder på kort tid. ”Malmöregnet” förra året rapporterades ha kostat över 250 MSEK och det stora skyfallet över Köpenhamn för ett par år sedan lär ha kostat närmare 6 miljarder danska kronor. Hur stora skador är vi beredda ta innan vi framtidssäkra våra VA-system?
I seminariet deltar ledande expertis inom VA- och försäkrings området samt representanter från kommun och regioner.

I seminariet delta bla.
Mikael Stamming, Region Skåne
Erik Mårtensson, DHI

  • Fler nyheter

    Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen.
    Skriv din mailadress här och få alla nyheter skickade till dig en gång per vecka: