Synliga vägmaskiner lockar fler till utbildning

Trots den rådande högkonjunkturen så ser det nästa år ut att bli färre elever som lämnar maskinförare- och anläggningsutbildningen vid Bräckegymnasiet i Göteborg.

ME-skolan-2Kan fler maskiner i stadsbilden vända trenden?
– Våren 2016 gick drygt 30 elever ut från utbildningen, men nästa år ser det inte ut att bli mer än 20, säger Benny Olausson, rektor vid Bräckegymnasiet.

Men han vill inte se det som en negativ trend.
– Vi kan inte förklara varför det varierar från år till år. Det kan vara slumpen eller kamrattrycket som spelar in vilken utbildning man väljer, säger han.

Synliga vägarbeten tycks också ha sin betydelse.
– Vi tycker oss se att när det är många vägarbeten på gång intill skolan med många stora maskiner, då ökar också intresset. Så vi hoppas intresset ökar nu när det börjar byggas mer i Göteborg.
– Det finns ett enormt behov. Och vi är de enda skolan i Göteborgsområdet som erbjuder den här utbildningen på gymnasienivå, säger Benny Olausson.

För att möta behovet har Maskinentreprenörerna har tagit initiativ för att starta skolor för maskinförare på flera håll i landet.
– Det finns skolor drivna av ME i Stockholm och Skåne och det pågår diskussioner på flera andra håll, säger regionchef Uno Hallgren på Maskinentreprenörerna
– Också i Västsverige pågår ett förberedande arbete men det är ännu så länge för tidigt att säga något konkret.

  • Fler nyheter

    Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen.
    Skriv din mailadress här och få alla nyheter skickade till dig en gång per vecka: