Nu har ME Utbildningscenter i Bålsta invigts

Ebba Busch Thor, partiledare KD, Magnus Persson, ordförande ME

Under de senaste åren har ME-skolan haft en stark tillväxt. Behovet av maskinförare är stort och ME-skolan har under flera år examinerat både studenter och vuxna från maskinförarutbildningar runt om i landet. Nu tar ME ett stort kliv framåt och öppnar egna lokaler i Bålsta.

En utmaning för en stor mängd branscher idag är svårigheterna att både kompetensförsörjning företagen i branschen med ny arbetskraft och att också utveckla existerande medarbetare och ledare så att de klarar det förändrade kompetensbehovet. Maskinentreprenörsbranschen är inget undantag. Det framtida rekryteringsbehovet beräknas till ca 1800 nya förare per år vilket skall sättas i relation till att det utbildas ca 5-600 personer per idag.

Sedan flera år har därför branschorganisationen Maskinentreprenörerna (ME) aktivt satsat på ett eget skolkoncept – ME-skolan – för att underlätta för lokal skolor att klara en satsning på gymnasial maskinförarutbildning. I konceptet ingår partnerskap med maskintillverkade som möjliggör för enskilda skolor att hanterades tunga investeringskostnad en maskin normalt sett är. ME har vidare valt att göra ME-skolan till regional satsningar för att säkerställa att maskinförarutbildningar skall finnas över ett stort geografiskt område. Vidare har ME-skolan tillsammans med ME på senare år genomfört ett ESF-projekt i syfte att bredda rekryteringsbasen genom att göra yrket intressant för nya målgrupper än de som traditionellt söker sig till yrket (= personer där någon i familjen/släkten redan arbetar i branschen). Specifikt utpekade intressant målgrupper för projektet har varit unga kvinnor samt personer med ickenordisk bakgrund.

  • Fler nyheter

    Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen.
    Skriv din mailadress här och få alla nyheter skickade till dig en gång per vecka: