Mässinformation Entreprenad Live 2017, Skåne

Entreprenad Live

Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser. Mässorna roterar mellan de tre storstadsområdena och arrangeras var tredje år i respektive Skåne, Göteborg och Stockholm.
Målet med Entreprenad Live är att skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål.

Komplett mässa med alla typer av produkter, tjänster och lösningar på Sveriges bästa eventarenor för entreprenadbranschen
Utställare är du som levererar produkter och tjänster till entreprenörerna. I en effektiv och positiv miljö skall du kunna träffa nya kunder och serva befintliga. Entreprenad Live arrangeras på starka arenor som ligger bra till för utställarna och besökarna. Infrastrukturen på Entreprenad Lives arenor Stora Holm och Ring Knutstorp är överlägsna alla andra. Logistik, geografisk placering, marknaden, servicepersonal och infrastruktur är på plats för att serva dig och alla besökare.

Entreprenad Live 2017
arrangeras den 14 – 16 september på Ring Knutstorp i Skåne

Logo färg Ring Knutstorp

 

 


bild_pdf_presentation_2017

Klicka för att ladda ner

Interaktiv PDF-presentation:

 

 

 

 


Mässområdet:

Sedan Entreprenad Live 2015 så har vi gjort stora förändringar på mässområdet. Mässområdet kommer att bli riktigt kompakt och lättöverskådligt. Både utställare och besökare kommer att känna att allt är nära och lätt hitta.
Underlaget på hela mässområdet är en väl dränerad gräsplan.

Möjlighet att ha demo/provkörning av grävmaskiner finns i samband med en hel räcka montrar. Här finns material att jobba med.

Precis som vid tidigare mässor så kommer vi att ha möjlighet för provkörning av ”entreprenörernas fordon”. På grus- och terrängbana kommer det då att finnas möjlighet att provköra dumperlastbilar, lätta lastbilar och pick-up trucks.


Klicka för att ladda ner

Områdesbild

 

 

 

 


Visio-Monterskiss, Entreprenad Live 2017 Skåne

Klicka för att ladda ner

Aktuell Monterskiss:

 

 

 

 


Klicka för att ladda ner

Flygfoto över mässområdet med montrar

 

 

 

 


 

  • Fler nyheter

    Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen.
    Skriv din mailadress här och få alla nyheter skickade till dig en gång per vecka: