Lektion3

Utskrift

 

Lektion 3:

– Bygg monter med rätt känslaellen2

Entreprenad Lives MÄSSKOLA med Ellen Källberg är nu inne på lektion 3. Denna lektion handlar om att med en bra monter skapa rätt stämning och plats för olika typer av möten.  Ellen har lång erfarenhet av mässor, en erfarenhet hon tar med sig när hon hjälper företag att få ut det mesta möjliga av sitt mässdeltagande.  Under sju veckor kommer Ellen Källberg att i Entreprenad Lives nyhetsbrev dela med sig av sina bästa råd och tips.

 

Ellen, hur ska vi tänka kring montern?
Vi måste gå tillbaka till vår målsättning och planera montern utifrån vilka mål vi har satt upp. Montern ska hjälpa oss att nå vår målsättning.

Ska vi tänka på något speciellt när det gäller själva utformningen?
– Vi måste fråga oss vilken känsla vi vill att vårt företag ska förmedla. Vill vi skapa en känsla av anrik historia så ställer det krav på en typ av monter men vill vi visa fram företaget som innovativt så ställer det andra krav på montern.

Hur skapar vi den här känslan?
– Det här är kan vara lite finlir. Här kan vi jobba med många sinnen som hörsel, syn, lukt och känsel.

Menar du verkligen att det ska lukta och låta i montern?
–  Ja, om det går och väcker positiva associationer. För mig väcker t.ex. doften av bensin och tvåtaktsmotor härliga minnen av sommar och en eka med utombordare på en sjö. Det finns säkert sådana ljud och dofter på just en entreprenadmässa som kan väcka likartade positiva associationer.

Kan du ge något exempel på en monter som lyckat förmedla just en känsla?
– När familjen Dafgård ställde ut på en matmässa ville de förmedla känslan av ett anrikt företag med rötter på landet. De byggde upp montern så att den påminde om en gammal lanthandel. Det blev mycket lyckat.

Hur ska montern vara uppbyggd på insidan?
– Det beror på vilka möten vi vill få till.  Om vi vill locka in så många mässbesökare som möjligt till en kortare presentation bör vi välja ståbord och begränsa informationsmaterialet. Men om vi vill ha få men längre möten bör vi bygga upp mer avskilda mötesutrymme. Ofta vill vi både och.

Kan vi ha flera olika sätt att möta våra kunder?
– Montrar med utrymme för många olika möten är i dag en stark trend. Dagens företag vill på mässan både få till snabba möten och avskildhet för djupare samtala. En kund som vi byter några ord med vid ett ståbord kan vi vilja fortsätta samtalet med över en kopp kaffe i en mer avskild del. Montern måste ge utrymme för båda.

Så det går trender i montrar?
– Förr var det maskinerna och gärna med uppförstorade detaljer som stod i centrum. Sen blev montrarna jättestora, gärna i flera våningar. Nu står mötet i fokus och som sagt gärna med plats för många olika möten.

Hur ska våra skyltar se ut?
– Tänk på att det ska vara få budskap, gärna högt eller i markhöjd för att sticka ut. Sätter vi våra skyltar i ögonhöjd så konkurrerar de med alla andra budskap.

Vad är det sämsta vi kan göra när vi bygger en monter?
– Jag har två varningar:

a) Undvik att ta in för mycket produkter.
Ofta är överbelamring resultatet av interna eftergifter. Företaget vill visa upp alla sina olika delar och för att göra alla nöjda tränger vi ihop för mycket i montern. Här måste den mässansvarige orka hålla emot.

b) Ställ inte broschyrställ eller motsvarande som en barriär mot besökaren.
Stånd med t.ex. informationsmaterial som ställs mot gången i monterns ytterkant fungerar avskräckande för gästerna. Besökarna är mycket känsliga för sådana signaler. Montern ska vara öppen och inbjudande mot kunden och utställningsmaterial bör finnas en bit in i montern.

  • Fler nyheter

    Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen.
    Skriv din mailadress här och få alla nyheter skickade till dig en gång per vecka: