Lektion1

Utskrift

Bra mål hjälper dig fatta rätt mässbeslutellen4(1)

Ellen Källberg har lång erfarenhet av mässor, en erfarenhet hon tar med sig när hon hjälper företag att få ut det mesta möjliga av sitt mässdeltagande.
Sju veckor framöver kommer Ellen Källberg att i Entreprenad Lives nyhetsbrev dela med sig av sina bästa råd och tips.
Ellen arbetar som konsult och föredragshållare och är knuten till Fairlink, ett kunskapsnav för människor som jobbar med mässor.

 

Den här veckan: Planering och målsättningar.

Ellen, varför ska vi ha en mässmålsättning? Räcker det inte med att vi är där?
– Det viktigaste ett företag kan göra för att öka effektiviteten är att skaffa sig en målsättning.  Mål gör det mycket enklare att fatta beslut – allt från hur montern ska se ut till vilka människor vi ska träffa.

Kan du ge ett exempel?
– Om vi t.ex. har som målsättning att informera alla mässans besökare om företagets nya produkter – då ställer det krav på rätt broschyrer och en monter som tillåter hög genomströmning av besökare. Om företaget däremot har som målsättning att ha djupare samtal med några få nyckelkunder, då ställer det krav på inbjudningar, avskildhet och en helt annan typ av monter.

När ska företaget fatta beslut om målsättning?
– Det är bra att komma överens om målsättningen så tidigt som möjligt eftersom den påverkar alla efterföljande beslut. Helst innan den mässansvarige beställer monteryta.

Vem i företaget ska fatta beslut om målsättning?
– Den mässansvarige måste ta hjälp ”uppifrån” så att beslutet är förankrat och mässplanerna jackar i företagets övriga planer. Men det är också viktigt att alla känner till målsättningen.

Målsättning är alltså viktig internt?
– Ja, en bra målsättning inspirerar och entusiasmerar personalen. Den visar på fokus och det blir begripligt för alla vad vi kan uppnå. Men också för att internt motivera varför firman deltar på mässan. En bra målsättning skapar intryck av affärsmässighet, professionalism och att vi vet vad vi gör. Och det gör det lättare inför kommande mässor.

Hur ska vår egen mässpersonal informeras?
– Det finns en tidsaspekt att ta hänsyn till i den interna informationen. Först måste vi lösa det praktiska för personalen, var vi ska bo, när vi ska jobba och hur vi kommer till mässan innan vi börjar prata målsättning.

Hur skaffar sig företaget en bra målsättning?
– Det kan delas in i tre delar:
Det första man gör är försöka föreställa sig ett drömscenario för mässan – hur mässan ska utfalla för att vi ska känna oss helnöjda när vi åker hem efter sista mässkvällen.
Det andra är att fundera ut vilka besökare vi måste träffa för att uppnå detta drömscenario.
Det tredje är att planera hur vi ska göra för att dessa människor ska bli en del av vårt drömscenario. Ska vi till exempel skicka ut en häftig inbjudan? Eller behövs det en demonstration? Vad är det som får våra kunder att agera så att vi når vårt drömscenario?

Ska företaget ha en eller flera målsättningar?
– Tre är ett bra tal, men i alla fall inte mer än fem-sex.

Hur ska vi rent konkret omvandla drömscenariot till en målsättning.
– Många företag har allmänna målsättningar som ”visa fram vårt företag som innovativt och nyskapande”.  Och det är naturligtvis viktigt att företaget på mässan bygger och förstärker sitt varumärke. Men det kan vara krångligt och det blir lätt flummigt. Det är därför bättre att ha mål som är konkreta, kvantitativa och mätbara.

Men om vi trots allt vill ha en allmän målsättning, hur ska vi då göra?
– Har företaget en allmän målsättning som i innovativ-exemplet ovan så är det viktigt att vi tänker till hur den ska bli mätbar. Eller så tar vi hjälp av ett externt företag för att få professionell hjälp att mäta resultatet.

Att öka försäljningen med (X) antal kronor, är inte det ett bra och mätbart mål?
– Det finns inte ett mål som passar alla företag  men nästan alla har ökad försäljning som målsättning under mässan. Och ökad försäljning är naturligtvis vad det i slutändan syftar till. Men det är bra att se försäljningsmålet i ett lite längre perspektiv. På själva mässan kan t.ex. många eller rätt kontakter vara bra mål.

Vad menar du med längre perspektiv? Är det inte slut sista mässkvällen?
– Nej, tvärtom. Det är ofta nu det börjar. Nu ska alla kontakter följas upp och förvandlas till offerter och affärer. Det finns en gyllene regel: En kontakt måste följas upp inom tre veckor, sen har mässminnet svalnat.

Så en målsättning ska inte bara täcka mässan?
– Nej, den bör täcka in vad som händer under mässan men också vad som händer den närmsta tiden därefter.


Ellens tre viktigaste om målsättningar:

  1. Målsättningar skapar tydlighet. Främst gentemot våra målgrupper men också internt.
  2. Fråga om ett nytt förslag hjälper till att nå målet. Om ”ja” så genomför det, om ”nej” så avstå.
  3. Gör målsättningarna tydliga gentemot personalen – då fungerar de som motivator!

TFI - 3 Blå
Trade Fair Intelligence modellen. Sju steg mot bättre mässdeltagande. I dag planering och målsättning.
 
 

FairLink_logga

http://www.fairlink.se

 

  • Fler nyheter

    Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen.
    Skriv din mailadress här och få alla nyheter skickade till dig en gång per vecka: