Glada dagar i Väst och pengar över att investera i maskiner

Västsveriges bygg- och entreprenadmarknad upplever just nu en högkonjunktur av sällan skådat slag.
– Våra medlemmar har mer att göra än någonsin. Det går fantastiskt bra och man har råd att investera i nya maskiner, säger Uno Hallgren, regionchef för Maskinentreprenörerna, ME, i Västsverige.

Uno Hallgren, chef för ME i Väst, tror att högkonjunkturen kan hålla i sig 15 år till.

De flesta av de stora västsvenska infrastrukturprojekten är nu igång. Men vi sidan av de stora offentliga projekten så pågår också många mindre projekt. Det byggs bostäder på många håll och nya spännande projekt kommer att bli verklighet inom en snar framtid.
– Nu är det grönt ljus för att bygga Nordens högsta byggnad, Karlatronet och en linbana över älven kan snart bli verklighet, säger Uno Hallgren.
– Och så här kommer det att vara länge framöver. Högkonjunkturen kommer att hålla i sig 10-15 år framöver.

Men den snabba tillväxttakten skapar också problem.
– Det är en skriande brist på utbildad arbetskraft inom hela bygg- och entreprenadbranschen.
– Vi försöker med våra ME-skolor få fram fler maskinförare men det räcker inte till.

Medan byggbranschen till en del kan ta in utländsk arbetskraft för att fylla behoven så ser man inte samma utveckling inom entreprenadsektorn. För att få lov att köra en grävmaskin krävs yrkesförarbevis.
– Det har visat sig svårt att översätta utländska förarbevis på ett enkelt sätt till svenska förhållande men nu pågår ett arbete för att underlätta valideringen.
Nordiska förarbevis gäller visserligen rakt av i Sverige men det är man inte mycket hjälpt av.
– Det är samma skriande brist på utbildade maskinförare i Norge som det är här, säger Uno Hallgren.

Mycket går bra men också en hel del som inte kommer till skott, säger Markus Ottemark på Västsvenska Handelskammaren.

Markus Ottemark, ansvarig för infrastrukturfrågor på Västsvenska Handelskammaren delar Maskinentreprenörernas syn på den positiva utvecklingen.
– Vår VD brukar säga att ska man i dag skapa sig en framtid så bör man investera i en grävmaskin, säger Markus Ottemark.
– Vi tror också att den positiva utvecklingen kommer att hålla i sig i många år. Takten kommer snarare att öka.

Förutom problemen med att hitta arbetskraft så är Markus Ottemark också bekymrad över ökande kostnader som en följd av den stora efterfrågan. Och projekten som inte kommer till skott.
– Regeringen beslöt redan 2010 om Västlänken. Det senaste beslutet i Mark och miljödomstolen gav visserligen Trafikverket tillstånd att bygga Västlänken men de fick inte verkställighet vilket innebär att domen måste vinna laga kraft innan bygget kan påbörjas.
– Vi tycker också att man borde kommit igång och bygga ut järnvägen mellan Borås och Göteborg, den är viktig för den regionala utvecklingen.

  • Fler nyheter

    Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen.
    Skriv din mailadress här och få alla nyheter skickade till dig en gång per vecka: