Advokatfirma ställer ut på Entreprenad Live

Advokaterna Johanna Hellström och Oscar Wackling

Foyen advokatfirma ställer ut på Entreprenad Live i höst och det är första gången som advokatbyrån finns representerad på mässan.
– Kom gärna förbi om du har några juridiska funderingar kring entreprenadjuridik, säger advokat Oscar Wackling.

Många västsvenska entreprenörer har kanske redan stött på Foyen eftersom de är specialister på entreprenadjuridik och jurister från byrån är flitiga föreläsare på olika kurser.
– Vi är en nischbyrå som vänder oss mot teknikintensiva branscher och ett av våra huvudområde är entreprenadjuridik. Men vi har också specialister inom exempelvis offentliga affärer och fastighet.

Kraven på att allt ska gå formellt riktigt till har ökat genom åren. Det berömda ”det räcker med ett handslag” gäller knappast längre och framförallt inte vid offentliga upphandlingar.

Inom entreprenad har under de senaste åren så kallad partnering blivit allt vanligare. Partnering är en strukturerad samverkansform som innebär att beställare och entreprenör tillsammans arbetar mot gemensamma mål för ett byggprojekts genomförande.
– Man kan åstadkomma väldigt mycket genom partnering som samverkansform men det ökar samtidigt kraven på bland annat beställaren engagemang i entreprenaden, säger Oscar Wackling.

När det offentliga ska bygga något nytt så blir i slutändan en entreprenör inblandad. Men upphandlingen omgärdas av stränga formella krav.
Johanna Hellström, advokat, har stor erfarenhet av offentlig upphandling både som rådgivare till offentliga upphandlare och till entreprenörer.
– Lagen om offentlig upphandling innehåller många regler att ta hänsyn till och det är lätt att missa någon detalj, säger hon.
– Man får bara en chans att lämna in sitt anbud och allt måste vara rätt från början. Det går i princip inte att komma i efterhand och försöka få gjort ett tillägg eller ändra.

Foyens advokater vill helst komma tidigt med i processen, långt innan – och för att undvika – att det uppstår en tvist som i värsta fall hamnar i domstol.

Foyens advokatbyrå finns på flera håll landet och i Göteborg sedan 2008. Här har firman ett 20-tal anställda.
– Vi är en av de största inom bland annat entreprenadjuridik i landet och vill gärna se oss som en naturlig partner till både upphandlare och entreprenörer, säger Johanna Hellström.

Hur är det arbeta som jurist med entreprenadfrågor?
– Det är ett spännande och varierat arbete. Ena dagen sitter man i rätten, nästa dag hjälper man en kommun att upprätta ett underlag för en entreprenadupphandling och den tredje dagen kryper man omkring i en kulvert vid en besiktning, säger Oscar Wackling.
– Entreprenadjuridik är intressant eftersom alla juridiska frågor kan omsättas i verkligheten och får direkta praktiska konsekvenser, säger han.

Om tvisten inte går att lösa så kan den till slut hamna i domstol.
Men blir det inte den här typen av förhandlingar väldigt torra?
– Det skulle man kunna tro men det är många gånger tvärtom. Inte sällan sig någon part förorättad och det kan väcka känslor, säger Oscar Wackling.

  • Fler nyheter

    Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen.
    Skriv din mailadress här och få alla nyheter skickade till dig en gång per vecka: