10 projekt som får Västlänken att blekna

Västlänken och dess 30 miljarder är ett för svenska mått stort projekt men högst beskedligt jämfört med andra stora byggprojekt som pågår ute i världen.
Tidskriften The Balance har listat några av världens just nu tio största byggprojekt.

1. Al Maktoum Airport, Dubai
Utbyggnaden av etapp två på flygplatsen i Dubai får luftfartsverk runt om i världen att blekna. Området är 50 kvadratkilometer stort och flygplatsen ska samtidigt kunna ta emot 200 större flygplan. Denna fas är beräknad till 280 miljarder kronor, nästan fem gånger mer än Västlänken.
Läs mer här.

2. Jubai ll industriområde, Saudiarabien
Ett 22-årigt långt industriområdesprojekt som ska innehålla såväl oljeraffinaderi, avsaltningsanläggning, järnvägar som 100 industrier. Projektet ska stå klart 2024 och den nu pågående fasen beräknas kosta knappt 100 miljarder kronor.
Läs mer här.

3. Dubailand – Disneyland i arabvärlden, Dubai
I Dubai ska man bygga ett Disneyland som är fem gånger större än den ursprungliga anläggningen i USA. Projektet ska stå klart 2025 och kosta 500 miljarder kronor.
Läs mer här.

4. Internationella rymdstationen
Den internationella rymdstationen ISS drivs av 15 länder gemensamt och var 92 minut kretsar rymdstationen runt jorden. Nu pågående investeringskostnader beräknas till 500 miljarder kronor.
Läs mer.

5. Vatten från Syd till Nord i Kina
Majoriteten av Kinas befolkning bor i norr men merparten av vattnet finns i söder. Kina håller på att bygga tre gigantiska tunnlar, var och en av över 100 mil långa som ska transportera vatten från Kinas tre största floder till Peking och andra städer i norr. Projektet går över 44 år. 2014 hade projektet redan kosta över 600 miljarder kronor vilket gör det till ett av de dyraste ingenjörsprojekten i världen någonsin.
Läs mer.

6. London Crossrail, England
Tunnelbanan i London ska byggas ut med 40 kilometer spår och 41 stationer. Tunnel kommer att bli 6-7 gånger längre än tunneln som byggs för Västlänken. Den nu pågående fasen beräknas kosta 200 miljarder och tågen beräknas börja rulla 2020.
Läs mer.

7. De tre ravinernas damm, Kina
Det här gigantiska vattenkraftsbygget i Yangtsekiang är redan igång och huvudsakligen i drift. Hittills har det kostat 500 miljarder kronor men ändå förser det Kina med bara några procent av dess elförbrukning. Projektet har fått utstå häftig kritik eftersom dammbyggena tvingat 1, 5 miljoner människor att flytta.
Läs mer.

8. Sellafield kärnanläggning, England
Ett 300 hektar stort område med en budget på 130 miljarder kronor. Litet oväntat att man satsar på kärnanläggningar 2018 anser många och projektet har också sina kritiker.
Läs mer.

9. Pekings Internationella flygplast
Första delen stod klar till olympiaden 2008. Utbyggnaden av Terminal 1 ska stå klar till 2025.

 

10. The Great Man-Made River; Libyen
Det här projektet har hållit på sedan 1985 och ska förvandla 150 000 hektar öken – ett kvarts Skåne – till bördig jordbruksmark. Dessutom ska det förse landet med färskt dricksvatten. Vattnet hämtas från den underjordiska vattenreservoaren Nubian Sandstone Aquifer System.
Läs mer här.

  • Fler nyheter

    Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen.
    Skriv din mailadress här och få alla nyheter skickade till dig en gång per vecka: