Sveriges mest spännande byggprojekt utvecklas i Mölndal

Så här är det tänkt att se ut i framtiden. Bild: Creative Commons

I Mölndal växer just nu Sveriges intressantaste byggprojekt fram. Åtminstone om man får tro Sverige Byggers projektdatabas* – inget annat projekt i Sverige punktbevakas av branschen på samma sätt som Forsåker.

Annelie Bjerkne Gerdin. Foto: MölnDala

– Jag tror Forsåker väcker intresse på grund av kombinationen av det starka läget, de historiska industribyggnaderna och att vi har en fors som rinner rakt genom området, säger Annelie Bjerkne Gerdin, projektutvecklare på Mölndala Fastighets AB som äger och utvecklar området.

Den som kommer söderifrån på E6 till Göteborg från Malmö har säkert lagt märke det gamla industriområdet utmed motorvägen i höjd med Mölndals resecentrum med Sveriges längsta vepa som berättar om Forsåker.

Här anlade familjen Wallenberg i slutet av 1800-talet pappersbruket Payrus. Driften upphörde i slutet av 1990-talet och så när som på några byggnader har området stått tomt sedan dess.
När Mölndals Stad valde att dra igång upprustningen av området behöll man den ursprungliga strukturen för industrikärnan som sedan infogades i den nya strukturplanen för stadsdelen med stadsmässiga bostadskvarter och parker runt om.

Det gamla Papyrusområdet Bild: Creative Commons

– Industriområdet har växt fram under lång tid allt eftersom behov har uppstått. Det är en kontrastrik samling byggnader, i både rött tegel och andra material. Den äldsta byggnaden har anor från 1500-talet – långt innan industrialismen och Papyrus anlades, berättar Annelie Bjerkne Gerdin.

– Det är ett stort och spännande område med mycket historia. Det starka läget ger också många utmaningar att lösa i projektet – nytt framtida spårläge, ny bro över E6:an, miljödom för ombyggnation av forsen och ny vattenkraftstation, planeringen av 3000 bostäder utmed breda gator, smala gränder och i stora nivåskillnader ner mot vattnet.

Detaljplanen har varit ute på samråd och bearbetas nu inför granskning. Samtidigt påbörjas nu förprojekteringen av allmän plats så att byggstart kan ske 2019.

– Staden påbörjade planeringen av Forsåker 2012 när marken köptes in. Rivningsarbetet av de byggnader som inte ska bevaras är i stort sett klar, säger Annelie Bjerkne Gerdin.

Forsåkerområdet utvecklas i ett samarbete mellan sju olika företag – Aspelin Ramm, ByggVesta, Mölndala Fastigheter, Peab, Trollängen och Wallenstam.

Innan detaljplanen beslutas 2019 ska marken fördelas mellan dessa olika byggherrar. De kommer i sin tur att jobba med olika arkitekter för att få sina hus ritade.
– Det är ett spännande arbete vi har framför när bostadskvarter, kontor och industrikärnan börjar ta form.


KORTA FAKTA FORSÅKER
• 8 min från Göteborg Central
• Läge utmed E6, intill tågstation och resecentrum
• 3000 bostäder
• 3000-4000 arbetsplatser
• 24 hektar (34 fotbollsplaner)
• Historiska industribyggnader (ca 42 000 kvm BTA)
• Forsen och vattenkraft
• Utbyggnadstid 2019-2033


* Konsulter, entreprenörer och leverantörer använder Sverige Byggers tjänster för att få löpande information om aktuella och kommande byggprojekt. De väljer själva inom vilket verksamhetsområde de vill bevaka projektmarknaden och vilken typ av projekt som är intressanta för just dem. När de hittat ett intressant projekt kan de genom ett enkelt klick punktbevaka det, vilket innebär att de får ett mail så fort något nytt händer, det kan t ex vara att en entreprenör blir anlitad, byggstarten blir flyttad eller en ny anbudstid rapporterats.
Läs artikel här.

  • Fler nyheter

    Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen.
    Skriv din mailadress här och få alla nyheter skickade till dig en gång per vecka: