Stort intresse för snabbt spårvagnsbygge i Lund

Så här kan det se ut om två år när spårvägstrafiken är i full gång. Bild Lunds kommun och Metro arkitetker.

Det har bara gått fyra månader sedan det första spadtaget i februari i år men spårvägsbygget i Lund har redan kommit en bra bit på väg.
– Det har gått fint. Vi håller tidsplanen, säger Pernilla von Strokirch, projektledare från Lunds kommun.

Det var Skanska som vann upphandlingen och ett 70-tal personer från företaget arbetar just nu med spårvagnsprojektet. Man är igång på i stort sett alla delsträckor samtidigt.

– Det är mycket äldre rör och ledningar i marken som måste flyttas. Det måste också ges plats för nytt som behövs för spårvagnen.
Arbetet går framåt stegvis. Först ska Skanska bli klara med mark- och grundarbetena för hela sträckan. Sedan börjar man lägga ut räls. Därefter plattformarna och till sist luftledningar.
Och det går snabbt undan.
– Vi räknar med att börja lägga ut räls i höst, berättar Pernilla von Strokirch.

Lunds kommun projektledare Pernilla von Strokirch framför tunneln under E 22 där spårvagnen ska gå fram om två år.

Entreprenad Live träffar Pernilla von Strokirch vid korsningen Schelevägen/Sölvegatan där den nya spårvagnen ska gå under E 22. Bara den biten är ett omfattande projekt i sig.
– Det kommer att byggas en ny bro som ersätter den gamla. Den nya bron har bredare sektion och större frihöjd.

Spårvagnen i Lund är den första nya spårvagnen i Sverige på många år och Lund blir därmed den fjärde svenska staden med egen spårvagn.
Många svenska städer hade spårvagn förr men det ansågs omodernt och opraktiskt under 60- och 70-talet och de fick ge vika för bilarna – ofta i samband med högertrafikomläggningen. Men nu har vinden vänt och intresset ökar åker.
– Det kommer många studiebesök. I morse hade jag bland annat besök av en grupp från Danmark, säger Pernilla von Strokirch.

Så här ska spårvagnen gå fram i Lund

Spårvagnslinjen kommer att bli fem och en halv kilometer lång och gå från Lunds central till Brunnshög öster om E22.
Den får få nio hållplatser och kallas för ”Kunskapsstråket” eftersom den passerar kunskapsintensiva arbetsplatser som sjukhuset, LTH och Ideon. Spårvagnen förbinder stadens medeltida kärna med de nya forskningsanläggningarna Max lV och ESS/Science Village.

Få infrastrukturprojekt har varit så omstridda som Lunds nya spårvagn. Det bildades till och med ett eget parti, FNL, vars syfte var att stoppa spårvagnen. De blev invalda i kommunfullmäktige men fick varken de andra partierna eller opinionen med sig.
Kritiken tycks också avta ju längre projektet framskrider.
– Det är ett stort projekt för Lund och många är nyfikna, säger Pernilla von Strokirch.
Projektet kostar 780 miljoner kronor och bekostas av Lunds kommun och staten. Sedan tillkommer en depå i närheten av ESS som bekostas av Region Skåne och beräknas kosta ytterligare 200 miljoner kronor.
Spårvagnen kommer att vara dubbelspårig och i högtrafik att gå var 7,5 minut.
– Den kommer att gå i ett grönt stråk nästan hela vägen. Den får ett eget körfält och korsar bara annan trafik i korsningar.
Spårvagnen ska kunna tas i drift 2019. I översiktsplanen finns planer på att i framtiden förlänga spårvagnsnätet till Dalby och Staffanstorp men några konkreta planer om detta finns inte nu.