När Sydsverige satsar krävs mer sten och makadam

Dalby Stenbrott, förser både Sydsverige och Danmark med sten och betong.

Omfattande samhällssatsningar gör att Sydsten i Dalby ser positivt på utvecklingen framöver.
– Det är väldigt stora infrastrukturprojekt i Sydsverige de kommande åren där vi hoppas kunna spela en viktig roll, säger Anders Slätteryd, försäljningschef för bergmaterial.

Sydsten är marknadsledande i Sydsverige med anläggningar i Dalby, Hardeberga, Stenberget och Öved och ägs till hälften av Skanska och till hälften av danska Unicon.

Det är inte bara Skanska av byggbolagen som har intresse i de skånska stenbrotten. Också NCC och Peab har sådana intressen men i andra stenbrott.

Anders Slätteryd, försäljningschef Sydsten för bergmaterial.

Regeringens miljöambitioner spelar också en viktig roll för Sydsten.
– Regeringen har beslutat om minskad användning av naturgrus. De gamla grustagen tar slut och få nya tillstånd ges och bara för speciella ändamål, säger Anders Slätteryd.
I stället används finkrossad sten för att framställa asfalt och betong.

Närheten till Danmark är också viktigt för Sydsten.
Det är visserligen tillåtet i Danmark – till skillnad från Sverige – att suga upp sand från havsbotten och Danmark exporterar t.o.m. sjösand till Sverige. Men Danmark behöver också andra stenprodukter.
– Vi har exporterat stenprodukter dit sedan trettiotalet med såväl båt som lastbil.

Också i Danmark har det de sista åren byggts för fullt.
– Det har bl.a. gått åt mycket sten och betong för den nya metron i Köpenhamn, säger Ander Slätteryd.
Någon risk för att stenen inom en nära framtid ska ta slut i Dalby ser inte Anders Slätteryd.
– Vi har tillstånd att ta ut två miljoner ton om året och ett normalår ligger vi ungefär på 1,5 miljoner ton.
– Stenbrottet i Dalby räcker minst 70 år till.