Göteborg – staden där allting ska överklagas

Staten sätter käppar i hjulet för Göteborgs detaljplaner

Johan Trouvé anser att kommunen, Länsstyrelsen och Trafikverket måste skaffa sig en gemensam bild av framtiden.

I Göteborg överklagar staten fler detaljplaner än i övriga Sverige Det innebär stora kostnader för näringslivet som i slutändan också drabbar det den enskilde göteborgaren.
– Vi ser allvarligt på den här utvecklingen, säger Johan Trouvé, VD för Västsvenska Handelskammaren.
– Det måste till en gemensam bild mellan de olika myndigheterna. Både Länsstyrelsen och Trafikverket måste se över sina rutiner.
Rapporten befäster också bilden av Göteborg som staden där det överklagas mer än någon annanstans.

Konsultföretaget ÅF har på uppdrag av Västsvenska Handelskammaren undersökt hur staten och kommunerna fungerar tillsammans i detaljplanearbetet. Bland de fyra städer som undersökts – Göteborg, Örebro, Malmö, Skövde – sticker Göteborg ut. Sedan 2014 har Trafikverket och Länsstyrelsen begärt överprövning av 15 detaljplaner i Göteborg medan det under samma period bara skett två gånger i Malmö och inga alls i Örebro och Skövde.

Citygate- ett av de hus som fördröjts på grund av överprövning. Foto: Skanska

Ett exempel är Citygate i Gårda som är tänkt att bli Nordens största kontorsbyggnad. Intill byggs två höghus, NCC/Platzer och Wallenstam
– De stod i princip färdiga med sina maskiner och skulle börja bygga när planerna stoppades.
– Det kan till och med vara så att en statlig myndighet godkänner för att sedan överprövas av en annan myndighet som i fallet Gårda. Planen godkändes av Länsstyrelsen med överprövades av Trafikverket.

Överklagandena gäller ofta synen på trafiken. I fallet Citygate anser Trafikverket att de tre höghusen skulle dra mer trafik till E6 än den skulle klara av.
Men problemen kan också bero på att Göteborgs stad och de statliga myndigheterna har olika syn på staden tillväxt.

Göteborgsregionen vill gärna växa till 1,5 miljoner invånare men det är ett tillväxtmål som kanske inte staten delar.
I Västsvenska handelskammarens rapport ifrågasätter Länsstyrelsens samhällsbyggnadsdirektör Lars Fröding om det är bra att Göteborg som redan är så överhettat växer. Han tycker att ”tillväxten borde ske jämnare över länet, till exempel i Skövde”.
– Ett märkligt uttalande att komma från en tjänsteman, det är ju snarare en värdering, säger Johan Trouvé.

Västsvenska handelskammaren anser att Göteborg behöver uppdatera sin översiktsplan och att de olika instansernas roller behöver bli tydligare.
– Vi tror att man måste hitta lösningar för det är mycket som står på spel för näringslivet. Bostadsbristen och bristen på lokaler är stor och det är i princip omöjligt att etablera sig i Göteborgs centrum.

Redan tidigare har Göteborg skiljt ut sig som staden där det överklagas mest.
Svt Nyheter Väst plockade 2016 fram statistik som visade att två tredjedelar av alla bygglov överklagades i Göteborg, betydligt fler än i resten av landet. Och nästan ingen fick rätt.
– Man kan bara spekulera i varför det är så, säger Johan Trouvé. Kanske kan det bero på att staden historiskt sett har varit mycket av en bruksort och att den ännu inte riktigt förstått att den är en storstad.

  • Fler nyheter

    Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen.
    Skriv din mailadress här och få alla nyheter skickade till dig en gång per vecka: