61 statliga satsningar som eldar på entreprenadmarknaden i Väst

I början av juni publicerade regeringen en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018-2029. Det är 700 miljarder som ska fördelas och en hel del faller på Västsverige.
Nedan följer en sammanställning över de projekt regeringen har listat för Halland, Värmland och Västra Götaland.

Av regeringen utpekade större investeringar över 100 miljoner kronor i nationell plan för transportsystemet 2018–2029 i västra Sverige

1. Järnväg, Kust till kustbanan, Göteborg-Borås
2. Järnväg, Västra stambanan, Göteborg-Skövde, kapacitetsförstärkning
3. Järnväg, Göteborg och Västsverige, omloppsnära uppställningsspår.
4. Järnväg, Västra stambanan, Laxå-Alingsås, högre kapacitet
5. Järnväg, Västkustbanan, Varberg, dubbelspår (tunnel) resecentrum
6. Järnväg, Västkustbanan, Halmstad C/bangård
7. Järnväg, Värmlandsbanan, Kil-Laxå, mötesstationer
8. Järnväg, Värmlandsbanan, Laxå-Arvika, ökad kapacitet
9. Järnväg, Norge/Vänernbanan med Nordlänken, Kil-Öxnered, kraftförsörjningsåtgärder
10. Järnväg, Norge/Vänernbanan med Nordlänken, Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen.
11. Järnväg, Göteborg, Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv
12. Järnväg, Göteborg, Olskroken, planskildhet
13. Järnväg, Göteborg, Västsvenska paketet järnväg
14. Väg, Göteborg, Västsvenska paketet väg
15. Väg, E6, E6.21 Göteborgs hamn/Lundbyleden
16. Väg, E6, E6.20 Söder/Västerleden, Sisjömotet
17. Väg, E 6, E6.20 Hisingsleden, södra delen
18. Väg, E45, Götaleden (Lilla Bommen-Marieholm)
19. Väg, E45, E45 Säffle-Valnäs
20. Väg, E45, E45 Tösse-Åmål
21. Väg, E20, E20 Alingsås-Vårgårda
22. Väg, E 20, E20 Tollered-Alingsås
23. Väg, E 20, E20 förbi Hova
24. Väg, E20, E20 förbi Mariestad
25. Väg, E20, E20 Götene-Mariestad
26. Väg, E20, E20 Vårgårda-Vara
27. Väg, E 20, E 20 förbi Skara
28. Väg, E 20, E 20 förbi Vårgårda
29. Väg, Cykelled, Kattegattleden
30. Sjöfart, Farleden i Göteborgs hamn, kapacitetsåtgärder i farled
31. Sjöfart, Vänersjöfart, Trollhätte kanal/Göta älv
32. Järnväg, Sverigeförhandlingen, Göteborg, Spårväg Norra Älvstranden, centrala delen.
33. Väg, Sverigeförhandlingen, Göteborg, Linbanan Centrum
34. Väg, Sverigeförhandlingen, Göteborg, Citybuss Backa-stråket
35. Väg, Sverigeförhandlingen, Citybuss Norra älvstranden (västra delen)
36. Väg, Sverigeförhandlingen, Göteborg cykelobjekt

Trafikverkets planer för större reinvesteringar
37. Kust till kust-banan, Hillared-Hestra, spår
38. E6, bro över Nordre älv, Kungälv
39. Kinnekullebanan, Mariestad-Håkantorp, spår
40. Värmlandsbanan, Laxå-Kil, spårbyte
41. Älvsborgsbanan, Trollhätte kanal, bro
42. Göteborg, Sävenäs, rangerbangård
43, Fryksdalsbanan, Sunne-Torsby, spår
44. Fryksdalsbanan, Kil-Rottneros, spår
45. Älvsborgsbanan, Öxnered-Håkantorp, spår
46. Älvsborgsbanan, Herrljunga-Borås, spår
47. Västra stambanan, Herrljunga-Alingsås och Floby-Alingsås, spår
48. Västra stambanan, Falköping-Alingsås, kontaktledning
49. Västra stambanan, Alingsås-Partille, kontaktledning
50. Viksdalsbanan, Borås-Varberg, spår och kontaktledning
51. E6.20 Älvsborgsbron
52. Väg 160, Tjörnbron

Trafikverkets planer för trimnings- och miljöåtgärder i befintlig infrastruktur (åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner)
Några exempel
53. Kärra-Rödbo och Kungälv-Stenungsund, åtgärder för ökad och säker cykling
54. Södra Bohusbanan, Uddevalla östra, tillgänglighetsanpassning
55. E45 Göteborg, Götatunneln, brand- och trafiksäkerhetsåtgärder
56. E6, Jordfallsmotet-Nordre älvbron-Kungälvs resecentrum, busskörfält
57. Norge/Vänerbanan, Mellerud station, upprustning

Utpekade bristanalyser
Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utreda följande bristområde så att de kan komma med i nästa planeringsomgång och planrevidering

58. Stockholm-Riksgränsen-Oslo, kapacitetsproblem och långa restider
59. Göteborg-Oslo, kapacitetsproblem och långa restider
60. E20 genom Alingsås, kapacitet, säkerhet och miljö
61. Storgöteborg-kapacitetsbrist i regionalt system för kollektiva persontransporter på väg och järnväg

  • Fler nyheter

    Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen.
    Skriv din mailadress här och få alla nyheter skickade till dig en gång per vecka: