Om Entreprenad Live

Entreprenad Live är regionala mässor för entreprenad, mark- och grönytor samt bygg- och anläggningsbranschen

Entreprenad Lives idé är att skapa starka regionala mässor för proffs inom bygg- och anläggningsbranschen med fokus på entreprenad och bestående av utställning, provkörning, seminarier och upplevelser.

Målet med Entreprenad Live är att skapa förutsättningar för bra affärer och nya marknader genom inspirerande möten och relationer. Målet når vi genom starka partnerskap, samverkan med branschen och stor lyhördhet för kundernas behov och önskemål.

Alla är välkomna men några alldeles extra
Huvudmålgruppen för Entreprenad Live är entreprenörerna som jobbar på fältet. De skall på nära håll få chansen att få en komplett presentation av vad leverantörer till branschen har att erbjuda. Ett mässbesök på Entreprenad Live skall inspirera, bygga relationer, generera affärer och vara en positiv upplevelse. När man går hem skall man längta till nästa Entreprenad Live.

Entrén för besökare är kostnadsfri, seminarierna är kostnadsfria och parkeringen är kostnadsfri.

Komplett mässa med alla typer av produkter, tjänster och lösningar på Sveriges bästa eventarenor för entreprenadbranschen
En annan viktig målgrupp är alla de bolag som levererar produkter och tjänster till entreprenörerna. I en effektiv och positiv miljö skall man kunna träffa nya kunder och serva befintliga.

Entreprenad Live arrangeras på starka arenor som ligger bra till för utställarna och besökarna. Infrastrukturen på Entreprenad Lives arenor är överlägsna alla andra. Logistik, geografisk placering, marknaden, servicepersonal och infrastruktur är på plats för att serva besökare och utställare.

Besöksmålgrupper från stora och små entreprenörer
VD, företagsledning, egna företagare, inköpare, platschefer, arbetsledare, tekniker, förare/hantverkare, utbildare.

Utställarmålgrupper
Entreprenadmaskiner, grävmaskiner, lastmaskiner, minigrävare, kompaktlastare, teleskoplastare, vibratorer, vägmaterial, dräneringsmaterial, laser-/laserinstrument, håltagnings- och demoleringsutrustning, grönytemaskiner, kranar, liftar, liftar, fordon, reservdelar & verktyg, uthyrning och utbildning.


Entreprenad live  • Fler nyheter

    Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen.
    Skriv din mailadress här och få alla nyheter skickade till dig en gång per vecka: